VÝROBA VLASTNÍ PÁLENKY

Pálení ovocných kvasů patří v Česku k tradičním způsobům zpracování ovoce. Pěstitelská pálenice poskytuje pěstitelům službu. Pěstitelem je každý, kdo na vlastním pozemku nebo na pronajatém pozemku vypěstoval ovoce pro svoji potřebu nebo potřebu své rodiny. Toto ovoce může pěstitel odvézt do „Pěstitelské pálenice“, která z jeho ovoce vypálí ovocný destilát. Pěstitelské pálení je dle zákona umožněno pouze osobám starším 18-ti let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku (rozuměj zahrady), či získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele (nutno doložit).

Při přivezení ovoce na vypálení je nutno s sebou vzít platný občanský průkaz! Bez tohoto dokladu Vám nemůžeme poskytnout službu pěstitelského pálení!

Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se uvádí veškerá osobní data pěstitele, jakož i adresa zahrady a množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu.

Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která činí v současné době 286,-Kč za 1 litr absolutního alkoholu (100%). Pokud si však pěstitel nechá vypálit destilát z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, odvede daň v podstatě poloviční – 143,-Kč za 1 litr absolutního alkoholu. Odváděná daň je již započtena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji platí pálenice.

Toto zvýhodnění je omezeno produkcí maximálně 30 litrů absolutního alkoholu (tj. např.: 60 litrů 50% pálenky). ALE POZOR!! TOTO OMEZENÍ PLATÍ PRO SPOLEČNOU DOMÁCNOST!! – tj. stejné číslo popisné, stejný trvalý pobyt! Všechny osoby v dané domácnosti dohromady! Nikoliv na osobu!

Omezení je konkrétně stanoveno §4, odst. 5 zákona č.: 61/1997 Sb. o lihu. Služba je určena výhradně pro fyzické osoby a výsledný destilát se nesmí dále prodávat!

Motivace pěstitelů

První skupinu tvoří jedinci, mající přístup k ovoci a jejichž snahou je vyrobit co nejvíc pálenky a to bez mimořádného důrazu na kvalitu. Troufám si říci, že pomineme-li domácí palírny, těchto lihovarníků ubývá. Daň z lihu je poměrně vysoká a připočteme-li cenu ovoce, čas, námahu a náklady na přípravu a dopravu kvasu, taková pálenka se ve srovnání s levnějšími lihovinami na trhu přestává vyplácet.

Druhou skupinu tvoří nadšení amatérští ovocnáři, kteří hledají způsob, jak uložit výsledky svých pěstitelských úspěchů a zužitkovat nadprodukci ovoce, pro něž nemají v úrodných letech odbyt. Kvalitní pálenka je pro ně zrcadlem jejich kvalitního ovoce.

Třetí skupinu tvoří „fajnšmekři“, pro něž je příprava co nejlahodnějších destilátů koníčkem. Příslušníci obou posledních skupin výrobců pálenek kladou důraz na kvalitu produktu, bez ohledu na to, kolik investují do nádob, kvasinek, enzymů, dopravy.

www.palenice-pistovice.cz