CENÍK

V  sezóně 2022/2023 pálíme za níže uvedené ceny a pro           stálé  zákazníky máme připravený slevový program         

Cena za vypálení 1 litru 100% destilátu:

Cena za vypálení a likvidaci výpalků  218 Kč
Spotřební daň 162 Kč
CEKEM ZA VYPÁLENÍ                                            380 Kč  

l.a.a. – litr absolutního alkoholu

Platba možná hotově, nebo převodem na účet

Při vypálení méně než než 8 l a.a. z jednoho kotle, bude účtována cena 1.500,- Kč vč. DPH  + spotřební daň

Stálým zákazníkům nabízíme slevový program. Při vypálení kvasu v naší pálenicí nabízíme následující slevy:

vypálení 30 – 60l 100% alkoholu z platné ceny za vypálení   5%
vypálení 60 – 90l 100% alkoholu z platné ceny za vypálení   7%
vypálení 90 a více 100% alkoholu  z platné ceny za vypálení 10%

Sleva je platná za celkové množství vypáleného alkoholu na jednu osobu za dobu provozu naší pálenice

Informace ke kvasinkám a dalším produktům:

Sirné knoty k dezinfekci nádob více..
Kvasinky – pro 100 litrů kvasu více..
Kvasinky chladnomilné – pro 100 litrů kvasu více
Enzymy – 10ml   více..
Živné soli pro zlepšení fermetace   více..
Kvasná zátka – gumová konická pro průměr 24-31mm, 32-40mm  více..
Kvasná zátka – gumová konická pro průměr 36-45mm, 48-55mm  více..
Kvasné trubičky – PVC více..

Podmínky dopravy zdarma:                                                      Doprava  Vašeho kvasu zdarma do vzdálenosti 15 km a při objednávce na vypálení s výtěžností min. 10l 100% alkoholu. V případě nedocílení výtěžnosti bude k ceně vypálení účtováno dopravné ve výši 50,- Kč/1km. Naložení kvasu na přívěsný vozík ve smluvenou dobu zajistí pěstitel. Přepravované nádoby musí být opatřeny těsným víkem.

Pronájem kvasných nádob

Plastový sud s víkem a pákovým uzávěrem vhodný pro ovocný kvas:

  • Objem 220L
  • Sudy jsou vyrobeny z HDPE pro použití v potravinářství
  • Součástí víka je kvasná zátka
Pronájem nádoby vč. kvasné zátky 6,-/den
Vratná kauce  500,-

Cena za denní pronájem platí v případě, že kvas v pronajatých nádobách bude vypálen v naší pálenici, v jiném případě bude cena dohodnuta individuálně.

Podmínky pronájmu:

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní a včetně příslušenství. V opačném případě bude využita kauce k finančnímu vyrovnání s pronajímatelem.

Nájemce odpovídá za škodu v případě ztráty, odcizení, zničení či poškození předmětu nájmu. Základní sazba je 1 den. Nájemné se počítá za každý započatý kalendářní den.

Nádoby jsou předávány pronajímatelem čisté a desinfikované.

Základní sazba je 1 den. Nájemné se počítá za každý započatý kalendářní den.

Všechny ceny jsou vč. DPH

UPOZORNĚNÍ:

Pěstitel = jedna společná domácnost,  je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období – to jest od 1.7. běžného roku do 30.6. roku následujícího, z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného zvýhodněnou sazbou spotřební daně 143,- Kč/ 1 l a.a. stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení.

Jelikož je každý rok celní správou evidence pěstitelského pálení celorepublikově sledována a sčítána za všechny pálenice, upozorňujeme zákazníky, že za překročení zákonem povoleného množství vypáleného destilátu, budou předvoláni k objasnění, na celní úřad, místně příslušný dané pálenici a pokutováni v řádech stů, ale i tisíců korun za překročený litr absolutního alkoholu!

V případě, že dojde během sezóny ke změně spotřební daně, nebo k zvýšení DPH, vyhrazujeme právo  adekvátně upravit ceny.

 

www.palenice-pistovice.cz