+420 799 516 995 info@palenice-pistovice.cz

Měření lihu

Změna objemu lihu vlivem kontrakce : Líh je velmi hygroskopický; s vodou se mísí v každém poměru za kontrakce (zmenšení objemu) a vývoje tepla. Největší kontrakce nastává, smísí-li se 52 objemů lihu a 48 objemů vody, tedy při lihovitosti, na kterou se běžně ředí destiláty, tento roztok má při 20 °C jen 96,3 objemů. Např. smícháním např. 50 litrů vody a 50 litrů etanolu (lihu) nezískáme 100 litrů, ale pouze 96,4 litru směsi o lihovitosti 51,87 % objemových. Z toho plyne obtížnost měření objemu směsí lihu a vody, tj. destilátu naředěného na určitou lihovitost. Pokud např. vyrobíte v palírně 20 litrů destilátu o lihovitosti 65 % a naředíte jej dalšími 5 litry vody, nezískáte 25 litrů destilátu, ale méně. Zjištění přesného množství destilátu po naředění na požadovanou lihovitost není možné pouhým součtem a bude mít vždy menší objem než součet jednotlivých smíchaných složek (vyrobeného destilátu a vody) a to až o několik decilitrů. Množství vyrobeného destilátu např. 20 litrů lihovitosti 65 % (je přesně zjištěný dle cejchovaného měřidla) a jeho koncentrace dle cejchovaného lihoměru se dle teploty destilátu přepočte dle alkoholmetrických tabulek na množství 100% etanolu při 20 °C. Tím zjistíme přesnou hodnotu (objem) vyrobeného etanolu (100% lihu), ale nejsme schopni zjistit objem po naředění, vzhledem ke zmiňované kontrakci směsí lihu a vody. Tzn. můžeme zákazníkovi sdělit kolik destilátu proteklo měřidlem a jakou má koncentraci, dále víme kolika litrům 100% lihu to odpovídá, ale nezjistíme kolik destilátu (v litrech) si odnese domů po naředění na určitou koncentraci (běžně 50 – 58 %). Takže pokud máte mít 15 litrů destilátu a nenaplníte tím doma 15 litrových lahví není to důvod k obavám, že jste zaplatil větší množství destilátu než jste si odvezl. Pro správné množství destilátu musíte znát jeho teplotu, objem při dané teplotě a koncentraci při dané teplotě.

Pokud je teplota měřeného lihu nižší než 20°C, procento alkoholu se připočítává. Při teplotě nad 20°C se procento alkoholu naopak odčítá.

Naměřená teplota Hodnota alkoholu
5°C +5,3%
10°C +3,5%
15°C +1,8%
20°C 0%
25°C -1,9%
30°C -3,5%