VODA NA ŘEDĚNÍ KVASU

Kvas pokud možno neředíme. Problém nastává u velmi hustých kvasů, kdy je naředění již nutné z důvodu možného připalování. V takovém případě ředíme jen v mezích nutnosti. Je možné použít ke zředění vodu z vodovodního řádu (přestože obsahuje chlor, je toto množství zanedbatelné), případně jakoukoliv pitnou vodu. Čím vyšší je koncentrace vstupní suroviny, tím vyšší je koncentrace lutru i jeho celkové množství. Zcela proti matematické úvaze stojí zkušenost, že destilací 100 litrů s obsahem 10% obj. etanolu získáme více lutru než destilací 500 litrů s obsahem 2% obj. etanolu.

Má-li ovoce po nadrcení povahu pilin, zvýšíme dávku vody až na 30% z objemu kvasu. Je-li nízká cukernatost ovoce, množství vody ponecháme na 10% z objemu kvasu. Rozmačkané peckoviny zalijeme vodou tak, aby voda zaplnila prostor mezi ovocem a mírně vystoupila nad ovoce.

www.palenice-pistovice.cz