ODVĚTRÁNÍ PÁLENKY

Čerstvou pálenku musíte nechat vyvětrat. To trvá asi 10 až 14 dní. Mezi základní chemické procesy probíhající při ležení pálenek patří esterifikace (reakce alkoholů s organickými kyselinami) a oxidace (přeměna alkoholů v aldehydy a organické kyseliny případně ketony). Pro esterifikaci je třeba, aby pálenka obsahovala jednak malé množství organických kyselin destilující při dokapu a také stopové množství metanolu, který zaručuje svými estery mnohem zajímavější aroma než ethanol. K oxidaci je pochopitelně nezbytná přítomnost kyslíku. Ideální je přelít pálenku do širší nádoby, aby se z větší plochy různé pachy (těkavé látky) lépe odvětraly. Teplota při odvětrávání by měla být cca 15 oC, a neměla by kolísat. Při vyšší teplotě by se zbytečně odpařoval i líh, a pálenka by tak ztrácela svoji sílu. V nouzi lze ponechat pálenku jen v demižonu, ale vždy se musí zakrýt čistou plachtou proti spadu nečistot.

www.palenice-pistovice.cz